Skupujemy nieruchomości ze służebnością

Nabywaniem budynków i lokali, na których ciążą określone wady prawne, zajmujemy się od wielu lat. Działamy na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dużych miast oraz kurortów turystycznych. Lokalizacja nieruchomości to jeden z czynników wpływających na ostateczną kwotę transakcji. Oprócz tego wycena inwestycji zależy również od wieku służebnika, jego stanu zdrowia oraz ogólnego stopnia skomplikowania sytuacji. Przy szacowaniu aktualnej wartości apartamentu ze służebnością osobistą na potrzeby planowanego skupu bierzemy pod uwagę ceny transakcyjne podobnych mieszkań znajdujących się w okolicy, a także wysokość kwoty poniesionej na nabycie określonych praw przez daną osobę. Na Twoje życzenie podejmiemy się opracowania wstępnego kosztorysu transakcji, bazując przy tym na przekazanych nam zdjęciach danej nieruchomości, numerze KW oraz informacjach uzyskanych podczas krótkiego wywiadu telefonicznego.

Czym jest służebność osobista nieruchomości?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi służebność osobista jest prawem, którego nie można w żaden sposób zbyć, także wówczas, gdy dochodzi do skupu mieszkania przez naszą firmę. Uprawnienie to nie podlega dziedziczeniu i wygasa w chwili śmierci służebnika. Jego zakres oraz sposób wykonywania zależy od indywidualnych ustaleń poczynionych pomiędzy dotychczasowym właścicielem lokalu oraz jego najemcą. Bierze się też przy tym pod uwagę zasady współżycia społecznego oraz miejscowe zwyczaje. Głównym celem wyznaczonej służebności osobistej nieruchomości jest spełnienie funkcji alimentacyjnej i zapewnienie zabezpieczenia bytowego osób fizycznych.

Skupujemy nieruchomości na terenie całego kraju

Prowadzona przez nas firma Smart State ma siedzibę w Warszawie. Obsługujemy głównie klientów ze stolicy oraz okolicznych miejscowości. Swoją ofertę kierujemy jednak również do osób prywatnych i firm pochodzących z innych regionów Polski. Decyzję o skupie nieruchomości obciążonej służebnością osobistą podejmujemy bardzo szybko (zazwyczaj trwa to kilka minut). Załatwiamy wszystkie formalności związane z nabyciem mieszkania z wadą prawną. Realizacja transakcji trwa zazwyczaj od 2 do 8 dni. Ustaloną kwotę należności uiszczamy przelewem zwykłym lub natychmiastowym.

Lat doświadczenia

Zakończonych transakcji

Zadowolonych klientów