Dzięki oferowanemu przez Smart State skupowi nieruchomości z zadłużeniem Twoja sytuacja finansowa w niedługim czasie ulegnie znaczącej poprawie. Dodatkowo nie będziesz musiał zajmować się niezbędnymi przy realizacji transakcji sprzedaży mieszkania formalnościami. Przejmiemy na siebie wszelkie zobowiązania z tym związane.

Skupujemy nieruchomości z zadłużeniem

Zatrudniamy doświadczonych, wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy nie obawiają się zakupu dóbr nieruchomych obciążonych różnego rodzaju wierzytelnościami. Na zlecenie klienta przeprowadzamy szybką, bezpłatną wycenę transakcji. Dzięki temu będziesz w stanie realnie ocenić wartość rynkową nieruchomości po uwzględnieniu ciążącego na niej zadłużenia. Skup mieszkań ze skomplikowaną sytuacją prawną to dla Ciebie jedyna szansa uniknięcie egzekucji komorniczej oraz publicznej licytacji budynku bądź lokalu. W takich okolicznościach lokum zwykle przechodzi w ręce nabywcy po znacznie niższej niż jego faktyczna wartość rynkowa cenie. Dodatkowo mieszkające tam osoby muszą liczyć się z możliwością szybkiej eksmisji. Odsprzedanie obiektu z długiem firmie Smart State to dla Ciebie nie tylko gwarancja szybkiego pozyskania kapitału, ale także brak stresu spowodowanego koniecznością szybkiego opuszczenia sprzedanej nieruchomości. Jako nowi właściciele mieszkania z zadłużeniem nabytego w ramach prowadzonego skupu pozwolimy Ci na wyprowadzkę w dowolnym terminie, określonym w zawartej umowie kupna-sprzedaży.

Zadłużone mieszkanie nie stanowi dla nas problemu w jego skupie

Fakt, że na danym lokalu ciążą określone wierzytelności, w praktyce uniemożliwiające jego odsprzedanie innym nabywcom, nie stanowi dla nas najmniejszego problemu. Dysponujemy wystarczająco dużymi środkami finansowymi, aby natychmiastowo pokryć wszystkie zobowiązania związane z zakupem danego budynku bądź apartamentu. Możesz skorzystać z bezpłatnej wyceny transakcji, pod warunkiem, że wypełnisz dostępny na naszej stronie internetowej formularz kontaktowy, w którym podasz najważniejsze informacje dotyczące nieruchomości z zadłużeniem. Sam zdecydujesz, czy zaproponowana przez nas cena jest dla Ciebie do zaakceptowania. Jeśli tak, podpiszemy stosowną umowę, a na Twoje konto już wkrótce trafi umówiona kwota zapłaty za skup lokalu.

Masz zadłużoną nieruchomość? Sprzedaj ją nam!

Sprzedaż mieszkania obciążonego długiem jest dla Ciebie najlepszą opcją. My ze swej strony pokrywamy wszystkie zobowiązania, także względem gminy, wspólnoty mieszkaniowej oraz innych podmiotów. Pomagamy klientom w skompletowaniu całości dokumentacji niezbędnej do realizacji transakcji. Wspieramy ich również w rozwiązywaniu różnych problemów z tym związanych.

Lat doświadczenia

Zakończonych transakcji

Zadowolonych klientów